prawne

Świadczymy usługi wsparcia prawnego w zakresie uzyskiwania pozwoleń i legalizacji reklam.

W zakresie architektury realizujemy zarówno małe projekty jak i duże przedsięwzięcia wymagające ciężkiego sprzętu i przejścia pełnej procedury legalizacyjnej (wiele z projektów wymaga pozwolenia budowlanego, pozwolenia architekta miasta lub zarządcy danej drogi). Do każdej realizacji jest przygotowywany dokładny projekt techniczny jak i projekt 3D obrazujący dokładnie sposób wykonania i jak najbardziej finalny efekt wizualny, który najczęściej jest najbardziej interesujący dla klienta.

Korzyścią współpracy z nami jest fakt, że usługa wykonana jest kompleksowo odpowiadamy, więc za całość projektu. Często realizujemy projekty pod klucz np. wykonanie nowego punktu sprzedaży wraz z jego kompletnym wyposażeniem i wykończeniem. Proces powstawania takiego kompleksowego projektu rozpoczyna przygotowanie wstępnej wizualizacji na podstawie wizji lokalnej i wykonanych zdjęć.  Po uzgodnieniu z klientem finalnego kształtu projektu, do pracy zabiera się ekipa inżynieryjna, która dokonuje niezbędnych dokładnych pomiarów. Kolejnym krokiem jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, wraz z kosztorysem. Finalnym etapem jest produkcja niezbędnych elementów i ich montaż.