NASZA MISJA

 

Jako ciesząca się dużym zaufaniem firma reklamowo-produkcyjna, jesteśmy świadomi tego, że możemy realnie pomagać młodym ludziom w kształtowaniu ich ścieżki zawodowej. Naszą wiedzę i doświadczenie chcemy wykorzystywać nie tylko w kontekście biznesowym, ale również tam, gdzie możemy wesprzeć wartościowe projekty. Jako ceniący sobie wiedzę humaniści, wspieramy młodych, pełnych pasji ludzi, wiążących swoją przyszłość z polską nauką.

W ADV Experience wiemy, że praca to nie wszystko. W życiu ważne są pasje. Dlatego też z wielką dumą patronujemy rozwojowi zaniedbywanej obecnie na rynku humanistyki, wspierając młodych, polskich naukowców. Jesteśmy dumni, mogąc zapowiedzieć inicjatywę wydawniczą, nad którą pracujemy od wielu miesięcy: ADV Oficyna Wydawnicza.

Zachęcamy młodych naukowców, doktorantów nauk humanistycznych i społecznych, do wydania z nami monografii naukowych, poruszających ambitne, ciekawe tematy badawcze, zwłaszcza w zakresie badań nad językiem i kulturą (filologie, kulturoznawstwo wraz z antropologią i socjologią kultury etc.), czyli dziedzin, które mają ogromny wpływ na zgłębianie naszej tożsamości i które niosą ze sobą ogromną wartość społeczną. Jesteśmy również otwarci na materiały spoza tego obszaru, pod warunkiem, że poruszana tematyka będzie zgodna z propagowanymi przez Oficynę wartościami i wyznaczonymi celami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: oficyna@advexperience.pl Po rozmowie wstępnej prześlemy zasady współpracy Autora z Wydawnictwem oraz wytyczne co do składania tekstów do pracy redakcyjnej. Informujemy, że teksty poddawane są double blind-review i do publikacji rekomendowane są jedynie wybrane przez nas i ocenione jako najbardziej wartościowe i ciekawe tematycznie pozycje. Wszystkich Autorów, którzy mają pytania na temat procesu publikacji oraz dystrybucji książek zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE

Joanna Barska: Narracyjność muzyki, muzyczność narracji. Studia z zakresu wzajemnych relacji literatury nowoczesnej i muzyki.

ISBN: 978-83-952232-0-4

Kategoria: komparatystyka interdycyplinarna, badania intermedialne, narracja

Rok wydania: 2019

 

Anna Konieczna: Interpretacja w przekładzie. Prace Danicy Seleskovitch i Marianne Lederer w świetle współczesnych teorii przekładu

ISBN: 978-83-952232-1-1

Kategoria: teoria przekładu, lingwistyka, przekład interpretacyjny

Rok wydania: 2019

 

Katarzyna Kaczmarczyk: Poetyki percepcji. Ogrody krajobrazowe w myśli i praktyce XVIII wieku

ISBN: 978-83-952232-2-8

Kategoria: ogród, historycyzm kognitywny, estetyka, literaturoznawstwo

Rok wydania: 2019